• MUHASEBE MESLEK KAMUOYUNA
MUHASEBE MESLEK KAMUOYUNA
04.10.2018

MUHASEBE MESLEK KAMUOYUNA

TÜRMOB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ’ nin düzenlemiş olduğu XX. TÜRKİYE

MUHASEBE KONGRESİ’ ne katılacak
MESLEKTAŞLARDAN ÜCRET ALAMAZSINIZ

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki
artışın tsunami etkisi yarattığı özel sektörde hizmet veren biz meslek mensuplarını
derinden etkilemişken;
Meslek mensupları her gün artan angaryalar ve sürekli değişen mevzuatı takip
etmekte zorlanırken;
Tahsilat sorununun sadece meslek mensubunun sorunu gibi kabul edilmesine
sessiz kalınarak zemin hazırlanmışken;
Uygulaması meslek mensuplarınca yerine getirilecek olan bir kanun
hazırlanırken dahi, meslek odalarından bilgi ve destek alınmasına tenezzül etmeyen
kurumlara karşı mücadeleci bir tutum sergilemekten uzak olan, meslektaşın hakkını
savunamayan Türmob yöneticileri;
Meslek Odaları ve Birliğin; meslek mensubunun kalite standartlarını
yükseltecek, tüm eğitim, seminer ve konferansların ticari bir faaliyet, rant kapısı olarak
görerek, mesleki eğitimleri paralı hale getirmenin yolunu açmaktadırlar.
Ayrıca kongre konuşmacıları listesine bakıldığında görülmektedir ki; meslektaş
adına söz alanların tamamı mesleğin dışında, mesleğe ve meslektaşa yabancı kurum ve
kişilerdir.
Ülke ekonomisini uluslararası tekelci kuruluşlara teslim ettikleri gibi; TURMOB
yöneticileri de mesleği uluslararası tekelci muhasebe şirketlerine teslim etmeye karar
vermişlerdir.
Asli görevi meslek mensuplarının mesleki gelişimine katkı sunmak olan
TÜRMOB’ un düzenlemiş olduğu “Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve
Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması” konulu kongrenin, tüm meslek
mensuplarına açık olması gerektiğini meslek camiamızla paylaşıyor ve katılımın ücretli
olmasını kınıyoruz.
Meslektaşlarımızı mesleki mücadelede birlikte olmaya çağırıyoruz. 04.10.2018 İSTANBUL

İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ