• Mesleki Kamuoyuna Çağrımızdır
Mesleki Kamuoyuna Çağrımızdır
25.03.2017

"Mesleki Kamuoyuna Çağrımızdır"

GELECEĞİMİZ İÇİNMUHASEBE YAPPLATFORMU)

23 Mart 2017 Perşembe Günü Akatlar Kültür Merkezinde; 

* ÇAĞDAŞ MUHASEBECİLER GRUBU,

* MMMBD GENEL MERKEZ YÖNETİMİ ve

* İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER GRUBU 

 

(MESLEKİ BİLEŞENLER GRUBU) 

Olarak Bir araya Gelerek  Mesleki Kamu Oyuna Çağrıda Bulundular

"Mesleki Kamuoyuna Çağrımızdır."

 

Anayasa değişikliği referandumunda biz de varız.

 

Mesleki sorunlarımızı ülke sorunlarından ayrı görmeyen,

 

Ekonominin tüm taraflarına doğru ve güvenilir bilgi vermeye taraf olan,

 

Üretim ekonomisini ve ülke kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılmasını savunan,

 

Denetimsiz yönetime bayır diyen, açıklığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ilke edinen,

 

Mesleki, ekonomik ve demokratik haklarımızın korunması ve geliştirilmesinden yana olan,

 

Biz muhasebeciler diyoruz ki;

 

Anayasa değişikliği bu ülkede yaşayan bütün yurttaşlarımızın ortak sorunudur. Mevcut hükümetin ve Cumhurbaşkanının konumunu etkilemeyecek ancak toplumun gelecek on yıllarını etkileyecektir. O nedenle partiler ve gruplar üstü bir konudur. Bu konuda doğru bilgi edinmek, doğru karar vermenin ilk koşuludur.

 

Bizler; bütün ön yargılardan sıyrılmış olarak, bir aydın sorumluluğu ile kamuoyunu aydınlatmayı görev sayıyor ve siz meslektaşlarımızı ülkemizin geleceği için söz ve karar sahibi olmaya davet ediyoruz.

 

Yeni anayasa değişikliği ile;

 

Güçler ayrılığı (Yasama, Yürütme, Yargı) ortadan kaldırılmakta ve güç tek elde toplanmaktadır.

 

•    Millet egemenliğini temsil eden TBMM'nin üye sayısı 550 den 600'e yükseltilmekte, buna karşılık TBMM'nin yürütmeyi denetlemesi için 400 milletvekilinin oyu gerekmekte Başkanın ve bakanların denetimi zorlaştırılmaktadır.

 

•    Başkan ve yardımcılarının her hangi bir nedenle (yolsuzluk, usulsüzlük, adi suçlar v.b) yargılanması için 400 milletvekilinin oyu gerekmektedir. Meclisin kontrolü Başkanın partisinde olacağı için denetim güçleşmekte, Başkan'a nedensiz olarak TBMM' yi fesih etme yetkisi tanınmaktadır.

 

•    Anayasa Mahkemesi ve H.S.Y.K tamamen Başkanın etkisi altına alınmaktadır.

 

•    Başkan'a; K.H.K çıkarma, OHAL ilan etme, bütçe yapma, başkan yardımcılarını, bakanları ve üst düzey kamu görevlilerini atama ve görevden alma yetkisi tanınmaktadır. Üstelik Başkan ile aynı yetkilere sahip olabilecek Başkan yardımcıları halk tarafından seçilmemektedir.

 

•    Başkan'a K.H.K'ler ile yeni bakanlıklar, meslek örgütleri de dahil olmak üzere kamu kurumlan kurma, birleştirme ve istediğini kapatma yetkisi verilmektedir.

 

•    Başkan olan kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak ve ülke birliğini temsil etmesi gereken Cumhurbaşkanlığı makamı bir partiye teslim edilerek "Parti Devleti" oluşturulacaktır.

 

•    Bu yapılanma ile siyaset dışı kalması gereken, Cami, Kışla ve Adliye Başkanın partisine bağlı kurumlara dönüşecek, toplumun ortak değerleri zarar görecektir.

 

•    Bu nedenle kutuplaşmalar artacak, demokratik kazanımlarımız zarar görecek, güçlerin tek elde toplanması "denge ve denetim" mekanizmasını bozacak, devletimizin geleceğine ve bekasına zarar verecektir.

 

•    Bu değişiklikle, aşırı yetkilendirilen Başkan, K.H.K.'lar ile çeşitli fonlar, örtülü ödenekler oluşturarak adeta paralel bir bütçe yapmış olacak, Sayıştay ve yargı denetimi uygulamada imkânsız hale gelecektir.

 

•    Bu değişiklikle, toplumsal refah seviyemiz yükselmeyecek, işsizlik ve terör sona ermeyecek, aksine ekonomik ve siyasi istikrarsızlık artacaktır.

 

Tüm bu kaygılarla, biz muhasebeciler eliyoruz ki;

 

•    Ülkemizin ve toplumumuzun geleceği için,

 

•    Cumhuriyetimizin kazananlarını ve demokrasiyi korumak için,

 

•    Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak yerine geleceğimizin Gambiya, Honduras, Zambiya, Kenya, Liberya, Bolivya, Tanzanya, Filipinler, Guatemala, Suriye, Libya, Uganda, vb. ülkeler gibi olmaması için,

 

•    Mesleki ve demokratik kuramlarımızı, her türlü vesayetten kurtarmak için,

 

Yargı bağımsızlığının zedelenmesine, denetimsiz yönetime HAYIR diyoruz.

 

Meclisin tasfiyesine, güçler ayrılığının ortadan kaldırılmasına HAYIR diyoruz.

 

Tek adam rejimine ve "parti devletine" HAYIR diyoruz.

 

Her alanda tekelleşmeye ve kayıt dışılığa HAYIR diyoruz.

 

Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmak üzere bütün vatandaşlarımızı "HAYIR" demeye çağırıyoruz.

 

(GELECEĞİMİZ İÇİN MUHASEBE YAP PLATFORMU)

 

 

Galeri
  • Mesleki Kamuoyuna Çağrımızdır